Aktuální termíny

logo-institut 

Goethe-Zertifikat B1

Písemná zkouška: termín zatím nestanoven
Ústní zkouška:
Ukončení registrace:
Cena zkoušky: 3 500 Kč

Goethe-Zertifikat B2

Písemná zkouška: termín zatím nestanoven
Ústní zkouška:
Ukončení registrace:
Cena zkoušky: 4 000 Kč

Goethe-Zertifikat C1

Písemná zkouška: 10.5.2018
Ústní zkouška: 10.5.2018
Ukončení registrace: 10.4.2018 (k tomuto termínu musí být zaplacen poplatek za zkoušku)
Cena zkoušky: 4 500 Kč

O aktuálních termínech všech zkoušek se informujte na našich stránkách v průběhu května 2018.

Podmínky účasti na zkoušce

Účast na zkoušce není podmíněna návštěvou jazykového kurzu v naší škole ani absolvováním případné předzkoušky.

Přihlášky ke zkoušce přijímá zápisová kancelář. Z důvodu objednání zkouškových materiálů je nutno dodržet lhůty pro přihlášení, uvedené v aktuálních termínech zkoušek. V tomto termínu také musí být doručeno případné lékařské potvrzení o zvláštních potřebách účastníků.

Při podpisu přihlášky potvrzuje kandidát, že se seznámil se zkušebním řádem a prováděcími předpisy v aktuálním znění a že je uznává.

Zkouška se uskuteční, pokud se na ni v daném termínu přihlásí alespoň čtyři zájemci.

Poplatek za zkoušku musí být uhrazen před zahájením zkoušky. Způsob platby domluví se zájemcem zápisová kancelář při přihlašování.

Informace o výsledku budou k dispozici v zápisové kanceláři týden po skončení celé zkoušky. Termín a způsob převzetí certifikátu bude dohodnut s kandidátem při přihlášení.

Podrobnější informace uvádí zkušební řád a prováděcí předpisy.

Aktuální zkušební řády a prováděcí předpisy naleznete zde

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

 

karla-psottovaKarla Psottová
Modern Languages Dep. (LOTE)

telefon: +420 261 109 227
fax: +420 261 261 880
e-mail: karla.psottova@akcent.cz