FCE

cambridge-english-first   cambridge-english-first-forSchools

 

Zkouška je určena kandidátům, kteří absolvovali přibližně 4-5 let studia (úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy. Cambridge English: First (FCE) celosvětově nejrozšířenější cambridgeskou zkouškou.

Certifikát FCE svědčí o tom, že kandidát ovládá angličtinu na úrovni, která stačí k jejímu praktickému využití např. na postu manažera. Ideální kandidát by měl mít širokou slovní zásobu, měl by být schopen obhájit svůj názor v diskusi a také umět správně přizpůsobit styl své výpovědi k situaci. Na některých VŠ je FCE uznávána jako anglická kvalifikace.

Cambridge English: First (FCE) for Schools je přizpůsobena zkušenostem žáků středních škol. Studenti obdrží stejný certifikát jako dospělí, kteří složí obecnou verzi zkoušky (FCE).

Obsah zkoušky Cambridge English: First (FCE)/FCE for Schools

  1. Čtení a použití jazyka – 75 minut
  2. Psaní – 80 minut
  3. Poslech – přibližně 40 minut
  4. Mluvení – 14 minut

Hodnocení a výsledky:

Od ledna 2015 nastaly změny jednotlivých zkouškových komponentů. Cambridge English zavedla tzv. Cambridge English Scale 

Bližší informace a vysvětlení bodového rozsahu naleznete zde .

Kdo uznává tuto klasifikaci?

Celosvětová databáze organizací uznávajících tyto zkoušky zde

Může Vás také zajímat:

(informace v angličtině)

Why take the exam 

FCE – information for candidates [PDF, 592 kB]

Exam Format 

How to prepare 

Results