CPE

cambridge-english-proficiency

 

Zkouška z angličtiny CPE je určena kandidátům, kteří absolvovali zhruba 8-9 let studia (úroveň C2 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy). Úroveň CPE se velmi přibližuje jazykovým schopnostem rodilých mluvčí. Držitelé zkoušky CPE splňují jazykové požadavky na vstup na britské, mnohé evropské i zámořské univerzity.

Obsah zkoušky Cambridge English: Proficiency (CPE):

  1. Čtení a použití jazyka – 90 minut
  2. Psaní – 90 minut
  3. Poslech – přibližně 40 minut
  4. Mluvení – 16 minut

Hodnocení a výsledky:

Od ledna 2015 nastaly změny jednotlivých zkouškových komponentů. Cambridge English zavedla tzv. Cambridge English Scale.

Bližší informace a vysvětlení bodového rozsahu naleznete zde .

Kdo uznává tuto klasifikaci?

Celosvětová databáze organizací uznávajících tyto zkoušky zde

Může Vás také zajímat:

(informace v angličtině)

Why take the exam 

What’s in the exam? 

How to prepare 

Results