Online přihláška ke zkoušce

Online přihláška ke zkoušce/Exam online registration form


Upozornění
Notice

*) Označená pole musí být vyplněna.
All mandatory fields marked with an asterix must be filed out.

Osobní informace
Personal data
Zkouška
Exam
CB = computer based, PB = paper based.
Zkoušky se konají při minimálním počtu 4 kandidátů.
All exams are held based on a minimum number of 4 candidates.
Zkoušky se konají:
The exams venue address:
AKCENT Exam Centre, Bítovská 3-5, 140 00 Praha 4, tel.: + 420 261 109 230


Zkouška
Exam:
Termín písemné části
Written exam
date*
Registrace a platba:
Registration and payment:
Pozdní registrace:
Late registration:
* termíny ústní části jsou zahrnuty v sekci Termíny registrace a termíny ústní části zkoušek
* Please refer to Exam Registration and Speaking Exam dates.
A2 Key for Schools computer based 14.6.2018 2600 Kč (21.11.2017-30.5.2018)
A2 Key for Schools paper based 23.6.2018 2600 Kč (14.11.2017-18.5.2018) 3300 Kč (19.5.2018-1.6.2018)
B1 Business Preliminary computer based 22.6.2018 2900 Kč (13.12.2017-7.6.2018)
B1 Preliminary for Schools computer based 14.6.2018 2800 Kč (12.12.2017-30.5.2018)
B1 Preliminary for Schools paper based 23.6.2018 2800 Kč (12.12.2017-18.5.2018) 3500 Kč (19.5.2018-1.6.2018)
B2 Business Vantage computer based 22.6.2018 4500 Kč (13.12.2017-7.6.2018)
B2 First computer based 14.7.2018 4350 Kč (13.12.2017-29.6.2018)
B2 First for Schools computer based 16.6.2018 4350 Kč (13.12.2017-1.6.2018)
B2 First paper based 23.6.2018 4350 Kč (14.12.2017-18.5.2018) 5050 Kč (19.5.2018-1.6.2018)
C1 Advanced computer based 12.6.2018 4550 Kč (8.11.2017-28.5.2018)
C1 Advanced computer based 30.6.2018 4550 Kč (28.2.2018-15.6.2018)
C1 Advanced paper based 23.6.2018 4550 Kč (12.12.2017-16.5.2018) 5250 Kč (17.5.2018-1.6.2018)
C1 Business Higher computer based 22.6.2018 4600 Kč (13.12.2017-7.6.2018)
C2 Proficiency computer based 14.7.2018 4650 Kč (14.12.2017-30.6.2018)


Doplňkové služby - e-learning:
Additional Services - e-learning:
V ceně zkoušky poskytujeme 1 kalendářní měsíc e-learningové licence (IH Campus).
Prodloužení e-learningové licence na další kalendářní měsíc za poplatek 100 Kč/měsíc.
Označte požadovaný měsíc e-learningu, který Vám poskytneme v ceně poplatku za zkoušku + případné prodloužení licence v tabulce Doplňkové služby.
* E-learning se nevztahuje na zkoušky YLE.

The exam fee includes one calendar month of an e-learning preparation course (IH Campus).
The e-learning course/licence can be extended for the desired number of months per 100 CZK/a calendar month.
Please, make a choice of 1 calendar month of an e-learning course in the chart “Additional Services”.
* E-learning does not apply to YLE exams.
Termín:
Month
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
KONZULTACE
CONSULTATION:
1
550 Kč
CELKEM:
TOTAL

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Poplatek za zkoušku je nutno uhradit do konce registračního období.

Možnosti úhrady:
1. HotověV zápisové kanceláři školy na adrese Bítovská 3, Praha 4, pracovní doba pondělí až čtvrtek 8:00 - 19:00 hodin, pátek 8:00 - 18:00 hodin
2. Bankovním převodem Na účet číslo 883 388 001/ 5500
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno kandidáta a variabilní symbol.
Doklad o zaplacení poplatku za zkoušku zašlete na e-mail exams@akcent.cz

PAYMENT TERMS:

The exam registration fee must be paid by the end of the regular registration period.

Payment options:
1. By cash /by a credit card in the registration office Bítovská 3, Praha 4, on Monday to Thursday 8:00 – 19:00, on Friday 8:00 – 18:00
2. By bank transfer Account nr. 883 388 001/ 5500
Please, enter your name and a ‘variable symbol’ within your payment transfer details.
Please, email your payment transactions details (internet banking report) to exams@akcent.cz

*

  TERMÍNY REGISTRACE/PLATEB A TERMÍNY ÚSTNÍCH POHOVORŮ:
  REGISTRATION/PAYMENT DEADLINES + SPEAKING EXAMS DATES:
  
  1. 
  Registrace a platby pro PAPÍROVÉ ZKOUŠKY končí:
  Registration and payment deadlines for PAPER BASED EXAMS:
  
  KET/PET (1.12/2017) registr. by 27.10.2017 
  KET/PET for Schools (9.12/2017) registr. by 3.11.2017
  
  FCE (4.11/2017) registr. by 29.9.2017
  FCE (9.12/2017) registr. by 27.10.2017
  FCE f Schools (2.12/2017) registr. by 20.10.2017
  
  CAE (2.12.2017) registr. by 20.10.2017
  
  CPE (2.12./2017) registr. by 20.10.2017
  YLE/Starters, Movers, Flyers (30.11/2017) registr. by 19.10.2017 
  
  2.
  Registrace a platby pro POČÍTAČOVÉ ZKOUŠKY končí:
  Registration and payment deadlines for COMPUTER-BASED EXAMS:
  
  KET/PET (7.9/2017) registr. by 24.8..2017 
  KET/PET (20.10/2017) registr. by 5.10.2017 
  KET/PET (25.11/2017) registr. by 10.11.2017 
  
  FCE (22.9/2017) registr. by 7.9.2017 
  FCE (14.10/2017) registr. by 29.9.2017 
  FCE (24.11/2017) registr. by 9.11.2017 
  FCE f Schools (9.12/2017) registr. by 24.11.2017 
  
  CAE (16.9/2017) registr. by 1.9.2017
  CAE (21.10/2017) registr. by 6.10.2017
  CAE (11.11/2017) registr. by 27.10.2017
  CAE (1.12/2017) registr. by 16.11.2017
  
  CPE (18.11/2017) registr. by 3.11.2017
  
  BEC P/BEC V (22.11/2017) registr. by 7.11.2017
  BEC P/BEC V (6/2017) registr. by 8.6.2017
  BEC H (15.12/2017) registr. by 30.11.2017
  
  3.
  Termíny písemné části zkoušek jsou pevně stanoveny University of Cambridge, termíny ústních částí jsou určovány AKCENT IH Prague.
  Dates of written exams/pc exams are fixed., the dates of speaking exams are set locally as per the details below. 
  
  4.
  Zkoušky v provedení na PC se konají V DOPOLEDNÍM a ODPOLEDNÍM TERMÍNU: AM(8:30-13:30) a PM (14:00-19:00).
  
  Computer based exams are organized in AM (8:30-13:30)and PM (14:00-19:00) sessions.
  
  Písemné zkoušky v papírové podobě začínají následovně:
  PET/PET for Schools, FCE, CAE, CPE, BEC - dopoledne
  KET - po 12h, YLE - dopoledne i odpoledne.
  
  Paper based written exams are organized in the following sessions:
  PET/PET for Schools, FCE, CAE, CPE, BEC - AM
  KET - PM, YLE - AM/PM
  
  5.
  ÚSTNÍ ČÁSTI POČÍTAČOVÝCH ZKOUŠEK se konají následovně:
  SPEAKING EXAM DATES for COMPUTER based exams:
   KET/PET (7.9/2017): 7.9/2017
  KET/PET (20.10/2017): 20.nebo 21.10.2017
  KET/PET (25.11/2017): 23. nebo 24.11.2017
  FCE (22.9/2017): 22.9.2017
  FCE (14.10/2017): 14.10.2017
  FCE (24.11/2017): 23. nebo 24.11.2017
  FCE for Schools (9.12/2017): 2.12.2017
  
  CAE (16.9/2017): 14.9.2017
  CAE (21.10/2017): 21. nebo 22.2017
  CAE (11.11/2017): 9.11.2017
  CAE (1.12/2017): 2.12.2017
  
  CPE (18.11/2017): 18.11.2017
  
  BEC P/V (22.11.2017): 22.11.2017
  BEC H (15.12/2017): 15.12.2017
  
  6.
  ÚSTNÍ části PAPÍROVÝCH ZKOUŠEK se konají následovně:
  SPEAKING EXAM DATES for PAPER BASED exams:
  YLE, KET/PET, KET/PET for Schools ve stejný den jako pís. část zkoušky. 
  YLE, KET/PET, KET/PET for Schools - on the same day as the written exam. 
  
  FCE (4.11/2017): 2.11.2017
  FCE (9.12/2017): 1. nebo 2.12.2017
  FCE f Schools (2.12/2017): 1. nebo 2.12.2017
  
  CAE (2.12/2017): 1. nebo 2.12.2017
  
  CPE (2.12/2017): 1. nebo 2.12.2017
  
  7. 
  OBECNÉ PODMÍNKY REGISTRACE NALEZNETE PŘÍLOHOU.
  Please refer to GENERAL EXAM REGISTRATION TERMS AND CONDITIONS for more details. 
  
  

*

*

*

Obecné podmínky
Terms and conditions

*) Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.
All mandatory fields marked with an asterix must be filed out.