Online přihláška ke zkoušce

Online přihláška ke zkoušce/Exam online registration form


Upozornění
Notice

*) Označená pole musí být vyplněna.
All mandatory fields marked with an asterix must be filed out.

Osobní informace
Personal data
Zkouška
Exam
CB = computer based, PB = paper based.
Zkoušky se konají při minimálním počtu 4 kandidátů.
All exams are held based on a minimum number of 4 candidates.
Zkoušky se konají:
The exams venue address:
AKCENT Exam Centre, Bítovská 3-5, 140 00 Praha 4, tel.: + 420 261 109 230


Zkouška
Exam:
Termín písemné části
Written exam
date*
Registrace a platba:
Registration and payment:
Pozdní registrace:
Late registration:
* termíny ústní části jsou zahrnuty v sekci Termíny registrace a termíny ústní části zkoušek
* Please refer to Exam Registration and Speaking Exam dates.
A1 Movers 11.12.2018 1450 Kč (14.8.2018-12.11.2018)
A2 Flyers 11.12.2018 1450 Kč (14.8.2018-12.11.2018)
A2 Key computer based 26.10.2018 2800 Kč (27.6.2018-8.10.2018)
A2 Key computer based 1.12.2018 2800 Kč (28.6.2018-18.11.2018)
A2 Key for Schools computer based 13.12.2018 2800 Kč (28.6.2018-26.11.2018)
A2 Key for Schools paper based 24.11.2018 2800 Kč (2.7.2018-16.10.2018) 3500 Kč (17.10.2018-2.11.2018)
A2 Key paper based 7.12.2018 2800 Kč (2.7.2018-31.10.2018) 3500 Kč (1.11.2018-15.11.2018)
B1 Business Preliminary computer based 28.11.2018 3000 Kč (28.6.2018-10.11.2018)
B1 Preliminary computer based 26.10.2018 2800 Kč (27.6.2018-8.10.2018)
B1 Preliminary computer based 1.12.2018 2800 Kč (28.6.2018-18.11.2018)
B1 Preliminary for S. computer based 13.12.2018 2800 Kč (28.6.2018-26.11.2018)
B1 Preliminary for S. paper based 24.11.2018 2800 Kč (2.7.2018-16.10.2018) 3500 Kč (17.10.2018-3.11.2018)
B1 Preliminary paper based 7.12.2018 2800 Kč (4.7.2018-31.10.2018) 3500 Kč (1.11.2018-15.11.2018)
B2 Business Vantage computer based 28.11.2018 4600 Kč (28.6.2018-10.11.2018)
B2 First computer based 20.10.2018 4400 Kč (28.6.2018-2.10.2018)
B2 First computer based 23.11.2018 4400 Kč (28.6.2018-26.10.2018)
B2 First for Schools computer based 2.11.2018 4400 Kč (28.6.2018-25.10.2018)
B2 First for Schools computer based 8.12.2018 4400 Kč (28.6.2018-20.11.2018)
B2 First for Schools paper based 1.12.2018 4400 Kč (2.7.2018-23.10.2018) 5100 Kč (24.10.2018-12.11.2018)
B2 First paper based 15.12.2018 4400 Kč (4.7.2018-6.11.2018) 5100 Kč (7.11.2018-23.11.2018)
C1 Advanced computer based 27.10.2018 4600 Kč (28.6.2018-9.10.2018)
C1 Advanced computer based 7.12.2018 4600 Kč (28.6.2018-19.11.2018)
C1 Advanced paper based 3.11.2018 4600 Kč (2.7.2018-24.9.2018) 5300 Kč (25.9.2018-10.10.2018)
C1 Advanced paper based 8.12.2018 4600 Kč (2.7.2018-30.10.2018) 5300 Kč (31.10.2018-16.11.2018)
C1 Business Higher computer based 14.12.2018 4800 Kč (28.6.2018-26.11.2018)
C2 Proficiency computer based 24.11.2018 4700 Kč (28.6.2018-6.11.2018)
C2 Proficiency paper based 6.12.2018 4700 Kč (2.7.2018-28.10.2018) 5400 Kč (29.10.2018-14.11.2018)
Pre A1 Starters 11.12.2018 1450 Kč (14.8.2018-12.11.2018)
Teaching Knowledge Test Module 1 paper based 18.12.2018 1200 Kč (20.8.2018-29.10.2018)
Teaching Knowledge Test Module 1-3 paper based 18.12.2018 3500 Kč (28.8.2018-29.10.2018)
Teaching Knowledge Test Module 2 paper based 18.12.2018 1200 Kč (14.8.2018-29.10.2018)
Teaching Knowledge Test Module 3 paper based 18.12.2018 1200 Kč (14.8.2018-29.10.2018)


Doplňkové služby - e-learning:
Additional Services - e-learning:
V ceně zkoušky poskytujeme 1 kalendářní měsíc e-learningové licence (IH Campus).
Prodloužení e-learningové licence na další kalendářní měsíc za poplatek 100 Kč/měsíc.
Označte požadovaný měsíc e-learningu, který Vám poskytneme v ceně poplatku za zkoušku + případné prodloužení licence v tabulce Doplňkové služby.
* E-learning se nevztahuje na zkoušky YLE.

The exam fee includes one calendar month of an e-learning preparation course (IH Campus).
The e-learning course/licence can be extended for the desired number of months per 100 CZK/a calendar month.
Please, make a choice of 1 calendar month of an e-learning course in the chart “Additional Services”.
* E-learning does not apply to YLE exams.
Termín:
Month
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
1/2019
2/2019
KONZULTACE
CONSULTATION:
1
550 Kč
CELKEM:
TOTAL

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Poplatek za zkoušku je nutno uhradit do konce registračního období.

Možnosti úhrady:
1. HotověV zápisové kanceláři školy na adrese Bítovská 3, Praha 4, pracovní doba pondělí až čtvrtek 8:00 - 19:00 hodin, pátek 8:00 - 18:00 hodin
2. Bankovním převodem Na účet číslo 883 388 001/ 5500
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno kandidáta a variabilní symbol.
Doklad o zaplacení poplatku za zkoušku zašlete na e-mail exams@akcent.cz

PAYMENT TERMS:

The exam registration fee must be paid by the end of the regular registration period.

Payment options:
1. By cash /by a credit card in the registration office Bítovská 3, Praha 4, on Monday to Thursday 8:00 – 19:00, on Friday 8:00 – 18:00
2. By bank transfer Account nr. 883 388 001/ 5500
Please, enter your name and a ‘variable symbol’ within your payment transfer details.
Please, email your payment transactions details (internet banking report) to exams@akcent.cz

*

  TERMÍNY REGISTRACE/PLATEB A TERMÍNY ÚSTNÍCH POHOVORŮ:
  REGISTRATION/PAYMENT DEADLINES + SPEAKING EXAMS DATES:
  
  1. 
  Registrace a platby pro PAPÍROVÉ ZKOUŠKY končí:
  Registration and payment deadlines for PAPER BASED EXAMS:
  
  KET/PET (13.9.2018) registr. by 4.9.2018
  KET/PET for Schools (24.11.2018) registr. by 16.10.2018
  KET/PET (7.12.2018) registr. by 31.10.2018
  
  FCE (13.10.2018) registr. by 4.9.2018
  FCE for Schools(1.12.2018) registr. by 23.10.2018
  FCE (15.12.2018) registr. by 6.11.2018
  
  CAE (3.11.2018) registr. by 24.9.2018
  CAE (8.12.2018) registr. by 30.10.2018
  
  CPE (6.12.2018) registr. by 28.10.2018
  
  2.
  Registrace a platby pro POČÍTAČOVÉ ZKOUŠKY končí:
  Registration and payment deadlines for COMPUTER-BASED EXAMS:
  
  KET/PET (13.9.2018) registr. by 26.8.2018 
  KET/PET (26.10.2018) registr. by 8.10.2018 
  KET/PET (1.12.2018) registr. by 18.11.2018
  KET/PET for Schools (13.12.2018) registr. by 26.11.2018 
  
  FCE (14.7.2018) registr. by 29.6.2018 
  FCE (20.10.2018) registr. by 2.10.2018 
  FCE for Schools (2.11/2018) registr. by 15.11.2018 
  FCE (23.11.2018) registr. by 26.10.2018
  FCE for Schools (8.12.2018) registr. by 20.11.2018 
  
  CAE (30.6.2018) registr. by 15.6.2018
  CAE (22.9.2018) registr. by 4.9.2018
  CAE (27.10.2018) registr. by 9.10.2018
  CAE (7.12.2018) registr. by 19.11.2018
  
  CPE (14.7.2018) registr. by 30.6.2018
  CPE (24.11.2018) registr. by 6.11.2018
  
  BEC P/BEC V (28.11.2018) registr. by 10.11.2018
  BEC H (14.12.2018) registr. by 26.11.2018
  
  3.
  Termíny písemné části zkoušek jsou pevně stanoveny University of Cambridge, termíny ústních částí jsou určovány AKCENT IH Prague.
  Dates of written exams/pc exams are fixed., the dates of speaking exams are set locally as per the details below. 
  
  4.
  Zkoušky v provedení na PC se konají V DOPOLEDNÍM a ODPOLEDNÍM TERMÍNU: AM(8:30-13:30) a PM (14:00-19:00).
  
  Computer based exams are organized in AM (8:30-13:30)and PM (14:00-19:00) sessions.
  
  Písemné zkoušky v papírové podobě začínají následovně:
  PET/PET for Schools, FCE, CAE, CPE, BEC - dopoledne
  KET - po 12h, YLE - dopoledne i odpoledne.
  
  Paper based written exams are organized in the following sessions:
  PET/PET for Schools, FCE, CAE, CPE, BEC - AM
  KET - PM, YLE - AM/PM
  
  5.
  ÚSTNÍ ČÁSTI POČÍTAČOVÝCH ZKOUŠEK se konají následovně:
  SPEAKING EXAM DATES for COMPUTER based exams:
  
  KET/PET (13.9.2018): 7.-18.9.2018
  KET/PET (26.10.2018): 19.-28.10.2018
  KET/PET (1.12.2018): 18.11.-2.12.2018
  KET/PET for Schools (13.12.2018): 26.12.2018
  
  FCE (14.7.2018): 14.7.2018
  FCE (20.10.2018): 12.-21.10.2018
  FCE for Schools (2.11.2018): 26.10.-4.11.2018
  FCE (23.11.2018): 16.-25.11.2018
  FCE for Schools (8.12.2018): 30.11.-9.12.2018
  
  CAE (30.6.2018): 29.-30.6.2018
  CAE (22.9.2018): 14.-23.9.2018
  CAE (27.10.2018): 19.-28.10.2018
  CAE (7.12.2018): 30.11.-9.12.2018
  
  CPE (14.7.2018): 14.7.2018
  CPE (24.11.2018): 16.-25.11.2018
  
  BEC P/V (28.11.2018): 23.11.-2.12.2018
  BEC H (14.12.2018): 7.-16.12.2018
  
  6.
  ÚSTNÍ části PAPÍROVÝCH ZKOUŠEK se konají následovně:
  SPEAKING EXAM DATES for PAPER BASED exams:
  YLE, KET/PET, KET/PET for Schools ve stejný den jako pís. část zkoušky. 
  YLE, KET/PET, KET/PET for Schools - on the same day as the written exam. 
  
  FCE (13.10.2018): 5.-14.10.2018
  FCE for Schools (1.12.2018): 23.11.-2.12.2018
  FCE (15.12/2018): 7.-16.12.2018
  
  CAE (3.11.2018): 26.10.-4.11.2018
  CAE (8.12.2018): 30.11.-9.12.2018
  
  CPE (6.12.2018): 30.11.-9.12.2018
  
  7. 
  OBECNÉ PODMÍNKY REGISTRACE NALEZNETE PŘÍLOHOU.
  Please refer to GENERAL EXAM REGISTRATION TERMS AND CONDITIONS for more details. 
  
  

*

*

*

Obecné podmínky
Terms and conditions

*) Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.
All mandatory fields marked with an asterix must be filed out.