NOVINKY

Let’s Speak!                                                   

obrazek speaking Zapojte se do projektu Cambridge English, který je určen učitelům angličtiny s cílem prohloubit znalosti v oblasti komunikace a konverzace na hodinách cizího jazyka. Získáte nejen nové nápady pro rozvoj těchto dovedností u svých studentů, ale i měřítko konstruktivního posuzování a hodnocení svých studentů.

Projekt je organizován ve spolupráci Cambridge English Language Assessment, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) v 13 městech ČR. Školení poskytují vybraná zkoušková centra, mezi které patří i AKCENT IH Prague

Pokud máte zájem se přihlásit, kontaktujte, prosím, Exam centre na tel.: 261 109 230 nebo e-mailem na: exams@akcent.cz

Termíny seminářů, které pořádá AKCENT IH Prague:

Karlovy Vary – 22.11. od 13:00, PhDr. Helena Linková, – proběhlo
DDM Karlovy Vary, Lidická 38
a seminář č.2 dne 24.1.2017

Praha – 1.12. od 10:00, Leona Máslová MA, Helena Linková, PhDr. Markéta Zusková
AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
a seminář č.2 Praha leden – 19.1.2017, 10h

Liberec  – 8.12. od 11:30, PhDr. Markéta Zusková
NIDV – Masarykova 28, Liberec
a seminář č.2   17.1.2017 11:30

Jihlava 14.12. od 11:30, Jana Kozáková
NIDV – Zborovská 2113/3, Jihlava
a seminář č.2 26.1.2017 11:30h

Hradec Králové – 15.12. od 9:00, PhDr. Markéta Zusková
Místo konání: NIDV, Luční 460/6, Hradec Králové, Slezské Předměstí
a seminář č.2 23.1.2017 od 13h

 

Projekt je nabízen zdarma.

Bližší informace včetně formuláře registrace naleznete zde.
Těšíme se na Vás!

 


Využijte volných termínů registrace ke zkouškám FCE a CAE v klasické – papírové i počítačové podobě pro období podzim/zima 2016.

 • Registrace je umožněna online .
 • Navíc zdarma měsíční přístup k e-learningové licenci, který Vám umožní online přípravu ke zkoušce.

K dispozici jsou termíny na období jaro-léto 2017

Info: exams@akcent.cz


Novinky v Cambridgeských zkouškách

od 1. září 2015 platí novelizovaná podoba maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. Úprava se mj. týká § 19 a možnosti nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
V souladu s úpravou školského zákona se možnost nahrazení profilové maturitní zkoušky týká těch oborů, pro které ředitel školy stanoví 3 povinné profilové zkoušky (§ 81, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.)
obr10
„Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze jednu povinnou zkoušku konanou z  cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.“

Zkouškové Centrum AKCENT IH Prague je jednou z oficiálních institucí zajišťujících tyto zkoušky

Aktuální znění školského zákona č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. naleznete na oficiálním portálu maturitní zkoušky www.novamaturita.cz


NOVÁ PŘÍPRAVNÁ CENTRA CAMBRIDGE ENGLISH

V loňském školním roce jsme nově navázali spolupráci např. se ZŠ Tyršova, Gymnáziem Voděradská či vysokou školou BIVŠ a řadou dalších škol. Nabízíme bohaté zkušenosti v organizaci cambridgeských zkoušek od prvotního doporučení, přípravných testů, přes kompletní zajištění samotné zkoušky, až po zaslání certifikátů.

Seznam  ZŠ a SŠ, které získaly certifikát Cambridge English Preparation Centre v loňském školním roce:

 • Akademické Gymnázium
 • FRESH SCHOOL
 • Gymnázium Joachima Barranda Beroun
 • Gymnázium Benešov 
 • Mortimer English Club Peekaboo
 • Nový Porg
 • OPEN GATE
 • SPĚVÁČEK jazyková škola
 • Sunny Canadian International School
 • The English Study Centre, Mladá Boleslav
 • ZŠ ANGEL
 • ZŠ DOCTRINA, Liberec
 • ZŠ Dolákova
 • ZŠ Duhovka
 • ZŠ Eden
 • ZŠ J. A. Komenského Louny
 • ZŠ Smečno
 • ZŠ Tuklaty
 • ZŠ Velké Přílepy
 • ZŠ Zeleneč
 • ZŠ Kladská
 • ZŠ Bílá

Proč skládat cambridgeské zkoušky v AKCENT IH Prague?

 • e-learningová příprava v ceně zkoušky
 • termíny zkoušek v průběhu celého roku
 • výběr mezi termíny počítačové a papírové verze
 • přípravné kurzy, zkoušky nanečisto, konzultace
 • dětské zkoušky YLE v termínu, který vyhovuje dané škole
 • výjezdové zkoušky Benešov, Beroun, Mladá Boleslav, Louny aj.

Termíny pro podzimní zkoušky 2016 a jaro/léto 2017 jsou již k dispozici na webových stránkách zde


Naše jazyková škola AKCENT International House Prague je platinovým centrem zkoušek Cambridge English a na procesu anglické certifikace studentů spolupracuje s mnoha ZŠ, SŠ, VŠ i jazykovými školami. Zároveň poskytujeme i certifikaci z němčiny a to na základě licence Goethe Institut. Obě tyto zkoušky vedou k požadovanému certifikátu.

Pravidelnou registrací kandidátů ke zkouškám v našem centru se můžete stát oficiálním autorizovaným centrem – tzv. Cambridge English Preparation Centre – s možností získat oficiální certifikát, či loga této instituce. S těmito dokumenty pak můžete libovolně pracovat k další propagaci Vaší školy a napomoci rozvíjet její další záměry. AKCENT všem partnerským školám navíc nabízí třívrstvý bonusový program, kterým je možno čerpat slevy již od 1 přihlášeného kandidáta. Registrovaným kandidátům navíc zdarma umožníme přístup na e-learningovou přípravu ke zkoušce v dané jazykové úrovni. Zkoušky pro vaše studenty rádi v budoucnu zorganizujeme i v prostorách vaší školy v termínu, který Vám bude vyhovovat.

Pokud máte o tento typ spolupráce zájem a přejete si dozvědět se více, prosím, neváhejte nás kontaktovat.

 

Ema Vlčková
Centre Exams Manager

telefon: +420 261 109 230
e-mail: exams@akcent.cz