Jak se přihlásit

Minimální požadavky

Účastník kurzu musí:

 • mít dobrou znalost angličtiny; 
 • být plnoletý;
 • mít  alespoň základní metodický kurz pro výuku jazyků a/nebo zkušenosti s výukou;
 • mít zájem o výuku dětí a mládeže.

Jak se přihlásit:

 1. Vyplňte a odešlete níže uvedenou přihlášku do kurzu.
 2. Informaci o úspěšném odeslání přihlášky obdržíte okamžitě po odeslání.
 3. Do týdne Vás budeme informavat o stavu Vaší přihlášky, který může mít následující 3 formy:
 • Jste zván/a k rozřazovacímu pohovoru, který proběhne buď telefonicky nebo osobně v AKCENT IH Prague; nebo
 • Jsou požadovány doplňující informace před dalším zpracováním Vaší přihlášky; nebo
 • Vaše přihláška nebyla přijata.

Pokud byla přihláška akceptována:

 1. Budete pozván/a k pohovoru a na závěr pohovoru informován/a zda jste byl/a či nebyl/a do kurzu přijat/a

On-line Application for IH CYL Course


Please note

For your application to be transmitted successfully, information should be entered into all fields.

*) Data fields which are marked with star are mandatory.

Course
Personal details
Other Information
Languages *

Education *

ELT Qualifications *

Experience *

 • Year - e.g. 1993-95
 • Country/City/School - e.g. Spain Barcelona IH
 • Type of classes taught - e.g. Taught mainly adults general English with some business classes: Beginners to FCE + 1 class of 12 year olds
 • Main books used - e.g. Headway, Project English, etc.
Reasons for wanting to take the IH Young Learners Certificate Course *

References *

Application task

1. Write down four words or expressions for each of the categories to describe the different age groups and their attitude to learning.

2. Rephrase the following "teacher talk" in language that an elementary young learner might understand.

3. How could you most easily convey the meaning of the following to a group of young learners in the classroom?

4. What are the following errors and how would you deal with them?

Sentence What is the error? How would you deal with it?
I've been to England last year
I no understand
You be my teacher?
How long are you knowing my brother?

6. In your opinion, which of the following jobs would best prepare a person for language teaching to young learners (choose only one) and why?Note

*

*) Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.