Program studia

program-studia

Anglický program

  • 20 vyučovacích hodin obecné angličtiny týdně (pondělí – pátek), včetně přípravy na zkoušku
  • denně 9.00-12.15 hod., tj. 20 hodin týdně
  • maximální počet studentů ve skupině je 16.

Pomaturitní studium jazyků je určeno posluchačům, kteří se mohou zcela soustředit na jeden jazyk a dosáhnout v něm maximálního pokroku. Studiem angličtiny jsou posluchači připravováni k mezinárodně uznávaným cambridgeským certifikátům PET, FCE, CAE.

Cena za 1 cambridgeskou zkoušku je zahrnuta v ceně ročního pomaturitního studia. Cena dále obsahuje 50% ceny druhé zkoušky v témže školním roce. (Běžná cena zkoušky je až 4.900 Kč).

Výuka v programu „Pomaturitní studium“ je zaměřena na procvičování všech jazykových dovedností  –  poslechu, mluvení, čtení, psaní, gramatiky a slovní zásoby. S použitím komunikativní metody výuky učíme studenty reagovat na každodenní situace s důrazem na schopnost porozumět a samostatně komunikovat. Při výuce vycházíme z potřeb jednotlivých studentů. Kromě obecného jazyka je pomaturitní studium zaměřeno také na kulturu, reálie, firemní komunikaci aj.

V programu „Pomaturitní studium angličtiny“ vyučují kvalifikovaní čeští a zahraniční učitelé s mezinárodními kvalifikacemi.

Studenti, kteří chtějí vedle intenzivního studia angličtiny studovat také druhý jazyk (němčinu, francouzštinu, španělštinu) mohou navštěvovat večerní jazykové kurzy. AKCENT IH Prague poskytuje studentům pomaturitního studia 50% slevu z ceny těchto kurzů.