Pomáháme

AKCENT PODPORUJE PROJEKT „POSTAV SE NA VLASTNÍ NOHY“

spolu-detemRozhodli jsme se aktivně podpořit projekt neziskové organizace Spolu dětem s názvem „Postav se na vlastní nohy“, který pomáhá dětem z dětských domovů a pěstounských rodin při vstupu do samostatného života.

Tomáš vyrůstal v dětském domově. Po ukončení středoškolského studia byl přijat na Univerzitu Karlovu v Praze. Díky tomu, že se zapojil do projektu „Postav se na vlastní nohy“ a díky jeho přání zdokonalit se v angličtině, začala naše spolupráce. Dochází k nám na individuální lekce angličtiny spojené s e-learningovým programem Net Languages. Jeho snem je podívat se v tomto roce do Velké Británie. Věříme, že ho v této motivaci podpoříme a jazykově ho vybavíme tak, aby si pobyt užil naplno. Hodně štěstí a chuti ke studiu, Tome:-)

Více o projektu „Postav se na vlastní nohy“ můžete najít zde: http://www.spoludetem.cz/postav-se-na-vlastni-nohy/ extern-ico

 

Pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami

adraV pátek 24. prosince 2004 otevřeli s velkou slávou novou mateřskou školu ve vesnici Kamala na Puketu v Thajsku. Nikoho nenapadlo při obřadném přestřižení pásky za přítomnosti představitelů místních úřadů, buddhistických kněží a muslimského imáma, že první den školy je pro tuto školu také dnem posledním. Sto šedesát sedm žáků mateřské školy v Kamale usedlo na své malé židličky jen jednou. V neděli přišla velká ničivá vlna a srovnala novou školu, stojící asi třicet metrů od moře, se zemí. V Kamale zahynulo 97 lidí, z toho „pouze“ dva žáci mateřské školy. Bylo štěstím v neštěstí, že se tsunami přihnala v neděli. Děti nebyly ve školce.  
Už 4. ledna 2005 navštívil toto místo v rámci své monitorovací cesty pracovník ADRA Česká republika. Překvapil ho čilý stavební ruch na dvou zbylých školních budovách. Setkal se  s ředitelem školy i se zástupci místní samosprávy, kteří obnovu budov řídili. V rozhovoru padl ze strany ADRA Česká republika návrh finanční pomoci při opětné výstavbě mateřské školky. V těch dnech však ještě nebylo jisté, zda mateřskou školu postaví na stávajícím místě. Sílily totiž hlasy, které byly proti. „Je příliš riskantní stavět školu tak blízko břehu. Nikdo nám nezaručí, že se nebude situace opakovat,„ upozorňovaly především matky dětí. Hlasy žen nakonec ovlivnily rozhodnutí místní samosprávy, která rozhodla o výstavbě celého komplexu školních budov, včetně mateřské školy, na výše položeném místě za vesnicí.

V březnu navštívil Kamalu ministr zahraničí Cyril Svoboda a zašel se podívat i na vybraný pozemek. Život Kamale se pomalu vrací do normálních kolejí. Před provizorní a naprosto nedostačující mateřskou školkou je každý den živo. V červnu se stavba té nové mateřské školy rozjela podle nových plánů naplno. Hrubá stavba by měla být hotova na podzim. Celkové náklady na novou mateřskou školu s desíti třídami činí necelé tři milióny korun. Už dnes se tady chystají na slavnostní otevření a ředitel Preecha Puenrak říká s úsměvem: „Zdá se, že díky vaší pomoci budou naši žáci vědět o České republice víc než jen jména vašich fotbalistů. Jméno Česká republika se pro nás stala synonymem slova pomoci. Vaši pomoci si vážíme.“

Pomoci českých občanů si váží i ADRA Česká republika. Bez důvěry občanů projevenou finanční podporou na obnovu poničených oblastí by mohla stavbou nové mateřské školy v Kamale pomoci místním obyvatelům jen stěží.

Jan Bárta
Výkonný ředitel ADRA ČR extern-ico

Spolupracujeme s Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Poděkování Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové [JPG, 75 kB] extern-ico

Tisková zpráva: Děti z dětských domovů se o prázdninách učily cizí jazyky.

vdvVýbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pořádal s AKCENT International House Prague v období prázdnin již třetí letní školu angličtiny a němčiny pro děti z dětských domovů. Finanční krytí projektu zvaného Stříbrný groš obstarala ČSOB. Místo tisku vánočních pohlednic rozeslala svým klientům elektronickou poštou dětský obrázek a rozdíl věnovala nadaci.

V letošním roce se kursu v Praze zúčastnilo padesát dětí ve věku mezi 13 a 15 lety, dalších osm mladších dětí jede na jazykový tábor do Orlických hor.

V mezinárodní jazykové škole AKCENT International House Prague dětem rozumějí. Jejich lektoři a lektorky, ať už čeští nebo ti, jejichž mateřskou řečí je angličtina či němčina, jsou k dětem otevření, výuku vedou interaktivním způsobem a velice rychle je vybavují praktickými znalostmi jazyka. „Co jsem se ve škole nenaučil za sedm let, to jsem se naučil teď, v tomto kursu“, komentoval úroveň výuky jeden z účastníků loňského projektu.

Děti jsou ze všech koutů republiky. Z Boršova nad Vltavou, České Kamenice, České Lípy, Dubé-Deštné, Hory Sv. Kateřiny, Karviné, Kašperských Hor, Liptálu, Litoměřic, Mašťova, Mikulova, Mostu, Nepomuku, Olomouce, Ostrova, Písku, Potštejna, Příboru, Radenína, Senožat, Solenice, Uherského Ostrohu, Ústí nad Labem a Vranova.

Těm, které nebyly vybrány, poslal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové slovníky a drobné dárky.

„Je to jeden z nejlepších projektů, které naše nadace uskutečňuje“, říká Jarmila Vernerová, koordinátorka projektu Stříbrný groš. „Jazykové vzdělávání přispívá u dětí z dětských domovů k vyššímu sebevědomí a rozhledu“.

Zprávu podává:

MUDr. Milena Černá
ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

vdvTisková zpráva:

Děti z dětských domovů míří do Německa a Velké Británie

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové sděluje, že za finanční podporyy Spolku přátel a podporovatelů VDV v Berlíně, Nadace ČEZ, International House a ČSOB vycestovalo v červenci 2007 11 dětí z dětských domovů do Freiburgu na letní jazykový kurs. Stejný počet dětí odjíždí v srpnu do britského Torquay, kde se bude učit anglicky.

Důležitou podmínkou výběru byl zájem dětí o studium jazyků. Děti bydlí v rodinách, aby alespoň po dobu dvou týdnů mohly poznávat prostředí svých vrstevníků v Německu a Velké Británii. Letní školu jazyků pořádá Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové tento rok již potřetí společně s jazykovou školou AKCENT International House Prague, z toho poprvé také pro děti, které se učí německy. Pro tuto cílovou skupinu je důležité, aby děti nastartovaly konverzaci pro své budoucí cesty porozumění a spolupráce do zemí Evropské unie.

Zprávu podává:

Pavla Kovářová, koordinátorka projektu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové