Organizační struktura

Ředitelka školy:

Anglické oddělení:

Oddělení češtiny pro cizince:

Oddělení moderních jazyků:

Oddělení metodických kurzů:

Projekty

Marketing a vztahy s veřejností:

Logistické centrum:

Administrativa: