Náš tým

V týmu jazykové školy AKCENT International House Prague je více než 100 učitelů a administrativních pracovníků. Všichni učitelé jsou vysoce metodicky vzděláni a průběžně rozšiřují svoji kvalifikaci. Přísným kritériím podléhá i výběr vyučujících (českých i zahraničních učitelů). Důraz kladený na teoretickou průpravu i praktické zkušenosti učitelů předčí běžné standardy.

ÚDAJE O PERSONÁLNÍM ZÁZEMÍ JAZYKOVÉ ŠKOLY

Ve zprávě z poslední inspekce International House World Organisation je program profesního rozvoje učitelů hodnocen jako mimořádně kvalitní (point of excellence).

Certifikace lektorů

  • AKCENT IH Prague disponuje týmem kvalifikovaných profesionálních učitelů cizích jazyků. Naše požadavky na kvalifikaci lektorů odpovídají standardům IHWO.
    rodilí mluvčí jsou absolventy akreditovaného metodického kurzu (CELTA, TRINITY TESOL)
  • čeští lektoři jsou absolventy oborového studia na filozofických nebo pedagogických
     fakultách.

Přes 15% našich učitelů angličtiny má nejvyšší mezinárodně uznávanou kvalifikaci pro učitele angličtiny jako cizího jazyka – DELTA.

Systém hospitací

Všichni lektoři jsou pravidelně hospitováni průměrně 2x ročně. Hospitace provádí tým školených metodiků. Kritéria pro hodnocení kvality výuky jsou v souladu se standardy platnými v mezinárodní síti škol International House World Organisation.

Pravidelné proškolování lektorů

V průběhu akademického roku jsou pravidelně třikrát za měsíc pořádány interní semináře pro lektory. Na vedení workshopů se podílí akademické vedení jazykové školy, případně hosté z jiných institucí. Obsah workshopů je obvykle koncipován na základě vytipovaných možných problémových oblastí zjištěných při hospitacích.

Zázemí pro lektory

Našim lektorům vytváříme standardní zaměstnanecké prostředí a vhodné podmínky pro profesní rozvoj. Naším cílem je vytvářet co nejlepší zázemí pro kvalifikované profesionály z ČR i zahraničí, kteří výuku jazyků považují za hlavní obor své profesní realizace a chtějí se jí dlouhodobě věnovat. Jsme přesvědčeni, že tento zvolený podnikatelský záměr nám umožňuje dodávat klientům služby nejvyšší kvality.

Naši lektoři mají k dispozici sborovnu s technickým zázemím (internet, kopírky, tiskárny) a bohatě vybavenou knihovnu (téměř 3000 knih, doplňkové a multimediální materiály).

Silné akademické zázemí je zárukou kvalitního odborného i organizačního vedení jazykové výuky.

Zajišťování komplexních i specializovaných projektů ve společnostech koordinují Course Managers v úzké spolupráci s metodickými vedoucími příslušných jazykových oddělení.