Asociace jazykových škol ČR

Jazyková škola AKCENT International House Prague je zakládajícím členem Asociace jazykových škol ČR – ta od května 2010 změnila svůj název na ACERT – Asociace certifikovaných jazykových škol.

AJĹ 

V roce 2015 byla asociace nahrazena AJŠ – Asociací jazykových škol. AJŠ je nezávislé profesní sdružení společností, které se v České republice zabývají  výukou cizích jazyků. Cílem asociace je rozvoj kvality služeb na trhu jazykového vzdělávání ke společnému prospěchu jazykových škol i jejich studentů.

Kodex kvality AJŠ

Profesionální přístup

 • Školy se chovají profesionálně a zodpovědně vůči svým zákazníkům, zaměstnancům i spolupracovníkům
 • Všem těmto partnerům vycházejí v rámci svých možností vstříc a vždy dodržují psané i nepsané dohody
 • Školy pravidelně zjišťují spokojenost svých klientů
 • Organizace výuky je nastavena tak, aby klientům maximálně šetřila práci

Vzdělaní lektoři

 • Všichni lektoři absolvovali vysokou školu (alespoň stupeň Bc.)
 • Všichni lektoři zároveň prošli TEFL tréninkem/školením trenérů, interním či u externí autority (CELTA apod.)
 • Škola své lektory dlouhodobě vzdělává a poskytuje jim odpovídající zázemí pro další systematický rozvoj jejich kvalifikace
 • Škola chodí na náslechy (hospitace) hodin a dává lektorům zpětnou vazbu
 • Lektoři vyučující děti mají odpovídající pedagogické vzdělání

Vlastní metodika

 • Každá škola má jasně definovanou vlastní metodiku zaručující kvalitu lekcí
 • Každá škola tuto metodiku ochotně prezentuje svým stávajícím i potenciálním zákazníkům
 • Každý kurz má dle svého typu stanoven jasný plán výuky

Průhledné reference

 • Školy na svých webových stránkách veřejně prezentují reference svých zákazníků
 • Na vyžádání rádi poskytnou kontakty na konkrétní firemní zákazníky, kteří mohou podat relevantní reference

Výuka v souladu s Evropským referenčním rámcem (ERR) pro jazyky

 • Školy testují vstupní, průběžnou i výstupní úroveň dle ERR
 • Lektoři škol jsou seznámeni s touto škálou a komunikují o ní se svými studenty
 • Studenti mají cíle stanovené s ohledem na ERR