Maturita z němčiny?

Získejte s předstihem certifikát B1.

Na zkoušku vás připravíme v našem zkouškovém kurzu (N2B12B) – pondělí 19:00-20:30

Přihlásit se můžete osobně v zápisové kanceláři školy, na tel. 261 261 638 nebo e-mailem na akcent@akcent.cz