Letní kurzy italštiny

Kdy:

  • 31.7. – 11.8.
  • 14.8. – 25.8.

Čas:

Po a St, 9:00 – 12:15

Cena:

1 760 Kč

Lekce italštiny jsou zaměřeny na praktické vyžití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné italské výslovnosti a osvojování si nových slov a jejich použití v jednoduchých větách.

Na konci kurzu:

  •  budu umět pozdravit, představit se, navázat kontakt, poprosit, poděkovat
  • budu schopen orientovat se v jídelním lístku a objednat si jídlo
  • budu umět pozvat někoho k nějaké činnosti, přijmout a odmítnout pozvání
  • se dokážu zeptat na čas/hodinu a na informace ohledně otevírací doby, jízdních řádů, televizního programu
  • se zvládnu zeptat na cestu a zároveň ji popsat druhé osobě
  • budu schopen poskytnout základní informace o své osobě, práci, zálibách

Do kurzu je možné se přihlásit v zápisové kanceláři.

pictureVlasta Šterclová, Renata Hájková, Melánie Jaklová, Kristýna Klodnerová
adresa: Bítovská 3, Praha 4,
e-mail: akcent@akcent.cz
telefon: 261 261 638