Intenzivní třítýdenní kurzy

Třítýdenní intenzivní kurz češtiny je jazykový program, který Jazyková školaAKCENT International House připravila pro studenty všech úrovní.Čítá 60 hodin výuky češtiny a je zaměřen na rozvíjení komunikačních a gramatických dovedností v českém jazyce.

Jak se přihlásit do intenzivního kurzu češtiny

Ceny kurzů jsou uvedeny v Kč, pro kalkulaci ceny v jiných měnách využijte měnovou kalkulačku extern-ico.

Upozornění:

Studenti intenzivních kurzů češtiny, kteří budou pokračovat v následujícím intenzivním kurzu, mají 5% slevu.

Podle zájmu studentů jsme schopni otevřít i vyšší úrovně třítýdenních intenzivních kurzů češtiny pro cizince.

Placení kurzovného

Kurzovné zaplaťte nejméně 1 týden před zahájením zvoleného kurzu.

Kurzovné můžete zaplatit hotově v zápisové kanceláři jazykové školy, bankovním převodem nebo platební kartou prostřednictvím našeho platebního formuláře  . 

Při platbě bankovním převodem nebo kartou mějte na paměti, že nesete odpovědnost za platbu všech bankovních poplatků spojených s platbou. Ujistěte se, prosím, že na náš účet bude připsána plná částka kurzovného.

 

[crm-kurzy-leto-cz]

Online poptávka na kurz


Upozornění

bez vyplnění vstupního testu není přihláška považována za závaznou

*) Označená pole musí být vyplněna.

Váš kurz
Osobní informace

*


 

Základní informace o kurzu češtiny

Počet studentů ve skupině: 4 – 8

Úrovně

Před zahájením kurzu absolvují studenti náš vstupní test. Na základě výsledků budou rozděleni do odpovídajících úrovní. Náš vstupní test najdete na stránce: čeština pro cizince. V případě vašeho zájmu vám test můžeme poslat také poštou.

Obsah intenzivního kurzu češtiny

 • začátečníci
  • základní gramatické vazby
  • výslovnost
  • základní slovní zásoba a fráze
  • konverzace a komunikační dovednosti
  • každodenní témata v češtině (např. jak probíhá běžný den, zaměstnání, telefonování, nakupování)
  • hry
 • ostatní úrovně
  • komunikační dovednosti (formální a neformální prostředí)
  • procvičování výslovnosti/psaní/čtení
  • rozšiřování aktivní a pasivní slovní zásoby

Učitelé

Učitelé, kteří pracují v jazykové škole AKCENT IH Prague a vyučují češtinu pro cizince, jsou na velmi vysoké profesionální úrovni. Všichni jsou kvalifikovaní a zkušení. Pro celý tým našich učitelů češtiny je přínosem přítomnost PhDr. Lídy Holé, autorky učebnice „New Czech Step by Step“ a dalšího výukového a metodického materiálu. Naši učitelé jsou členy Asociace učitelů českého jazyka a zúčastňují se jejích pravidelných setkání, kde jsou informováni o nových směrech ve výuce a o materiálu pro výuku češtiny pro cizince.

Registrace

Vyplňte, prosím, přihlášku a zašlete nám před zahájením kurzu. Jazyková škola si vyhrazuje právo zrušit kurz 5 dní před jeho zahájením v případě, že se do kurzu zapsalo méně studentů než je minimální počet.

Pro další informace o intenzivních kurzech češtiny kontaktujte zaměstnance zápisové kanceláře jazykové školy:

skola-minVlasta Šterclová, Jana Netíková, Veronika Němcová

telefon: +420 261 261 638 / 675
e-mail: akcent@akcent.cz