Naše silné stránky

Pokud chcete studovat jazyky individuálně, případně ve skupince se stejně pokročilými známými a nevyhovují vám jazykové kurzy pro veřejnost, nabízí se vám mnoho dobrých důvodů proč je jazyková škola AKCENT International House Prague tou správnou volbou.
Zde jsou některé z nich:

Špičkové know-how

Jazyková škola AKCENT International House Prague disponuje  odborným know-how vynikající kvality, kterou dokládají akreditace a licence významných autorit v oboru jazykového vzdělávání. U části z nich jsme v ČR výlučným držitelem. Jazyková škola AKCENT International House Prague není pouze jazykovou školou, ale i akreditovaným učitelským školícím střediskem a naši unikátní pozici na trhu jazykového vzdělávání v ČR podtrhuje výrazné zastoupení obdržených osvědčení na poskytování metodických certifikátů.

Kvalifikovaní učitelé

Naši učitelé jsou kvalifikovanými specialisty na výuku jazyků. Jako náležitou kvalifikaci akceptujeme pouze akreditované diplomy a certifikáty. U zahraničních učitelů angličtiny jsou to cambridgeské učitelské certifikáty, případně učitelské certifikáty akreditované Trinity College London. U českých učitelů a zahraničních učitelů jiných jazyků je to vysokoškolská kvalifikace v příslušném jazyce. Tímto svým klientům garantujeme vysoký standard kvalifikace učitelů a dodáváme jim služby skutečných profesionálů.

Efektivní výuka

Poskytujeme vysoce efektivní výuku, a šetříme tak Vaše peníze i čas. Jazyková škola AKCENT International House Prague například připravila více než 2.300 kandidátů k mezinárodním jazykovým zkouškám. Jejich úspěšnost se dlouhodobě pohybuje nad 95%.

Komplexní vzdělávací služby

Zajišťujeme komplexní vzdělávací služby. Od nás můžete získat oblíbenou prezenční výuku, specializované jazykové semináře, ale i pobytová školení jak v ČR, tak v zahraničí a rovněž vynikající e-learning, případně kombinovanou výuku.

Kvalitní klientský servis

Naše služby nezahrnují pouze poskytování samotné výuky. Společnostem dodáváme kompletní řešení jazykového outsourcingu podle individuálních potřeb. Poradíme vám s výběrem nejvhodnějšího typu služeb, zajistíme realizaci, budeme sledovat pokrok vašich zaměstnanců a v průběhu projektu vám budeme poskytovat výstupy, které vám umožní sledovat efektivitu vynaložených investic. Na závěr projektu vám i vašim zaměstnancům poskytneme individuální výstupní hodnocení.

Rozsáhlé zázemí

Mnoho konkurenčních společností vám pro studium nabídne pouze „skromnou malou kancelář“, případně jen „osobní přístup“ a „přátelskou atmosféru“. My svým klientům nabízíme ještě mnohem lepší podmínky pro studium. Naše učebny v centrále školy a v budově učitelského školícího střediska jsou kompletně vybaveny pomůckami potřebnými pro moderní studium jazyků, včetně audio-vizuálních prostředků. Našim posluchačům je bezplatně k dispozici samoobslužná studovna vybavená multimediálními počítači se stálým přístupem na internet, s nainstalovanými multimediálními vzdělávacími tituly a rozsáhlou databází vzdělávacích internetových portálů. Učitelé mají pro přípravu k dispozici sborovny, počítače se stálým přístupem na internet, unikátní knihovnu s celkovým počtem více než 2.800 hodnotných titulů, resp. více než 10.000 knihovních jednotek, a jsou vybaveni vším potřebným k tomu, aby vám mohli poskytnout profesionální služby.

Podnikatelský záměr

Jsme jazyková škola a nepracujeme agenturním způsobem s kontakty na desítky či stovky nezávislých lektorů. Zakládáme si na stabilním a kvalitním učitelském sboru. Našim učitelům vytváříme standardní zaměstnanecké prostředí a vhodné podmínky pro profesní rozvoj. Naším cílem je vytvořit co nejlepší zázemí pro ty kvalifikované profesionály z ČR i zahraničí, kteří výuku jazyků považují za hlavní obor své profesní realizace a chtějí se mu dlouhodobě věnovat. Jsme přesvědčeni, že zvolený podnikatelský záměr nám umožňuje dodávat klientům služby nejvyšší kvality.

Zapojení do odborné spolupráce

Jazyková škola AKCENT International House Prague je členem mezinárodní sítě International House, jedné z nejstarších a největších světových sítí jazykových škol s vynikající reputací ve vzdělávání veřejnosti i učitelů. Od roku 2000 pořádáme vlastní mezinárodní odbornou konferenci, kterou navštěvují přispěvatelé z ČR i zahraničí. Jsme rovněž jedním za zakládajících členů Asociace jazykových škol ČR. Úzké zapojení do odborné spolupráce v ČR i na mezinárodní úrovni nám umožňuje sledovat a využívat aktuální trendy v jazykovém vzdělávání a poskytovat moderní studium jazyků.