Obecné informace o projektu

Metodická podpora pro učitele angličtiny

investice-do-rozvoje-vzdelavani

 

Začátek projektu:

1. 5. 2012

Konec projektu:

31. 12. 2012

Realizací aktivit projektu chceme podpořit záměry Národního plánu výuky cizích jazyků a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje.
Rádi bychom přispěli přispět ke zlepšení současného neuspokojivého stavu v oblasti kvalifikovanosti a jazykové / metodické vybavenosti pedagogů základních a středních škol.
Stěžejními klíčovými aktivitami projektu jsou metodické kurzy a semináře určené kvalifikovaným i nekvalifikovaným učitelům angličtiny, vedoucí k mezinárodně uznávanému certifikátu nebo mezinárodně uznávané zkoušce.

V rámci projektu zrealizujeme:

 • 3 metodické kurzy IH CPT (International House Certificate for Primary Teachers) určené učitelům státních základních škol s elementární znalostí anglického jazyka, kteří chtějí načerpat nové poznatky a zkušenosti v této oblasti a zároveň zlepšit své jazykové znalosti.
 • 2 metodické kurzy IH CYLT (International House Certificate in Teaching Young Learners and Teenagers) pro učitele základních a středních škol. V kurzu učitelé načerpají nové nápady a motivaci pro výuku a seznámí se s novými metodickými postupy a trendy ve výuce „young learners“.
 • 3 metodické kurzy TKT – modul Practical pro absolventy základního metodického kurzu TKT. Tento modul rozšiřuje základní kurz o praktická cvičení a práci přímo v reálných hodinách, může být ukončen zkouškou z tohoto modulu.
 • 2 semináře pro metodiky a vedoucí předmětových komisí, které se soustředí na témata:
  • hospitace (průběh, vyhodnocení a následná práce s pedagogem)
  • rozvoj učitelských dovedností (příprava a vedení workshopů)
  • rodilý mluvčí (koordinace práce r.m. a ostatních učitelů AJ, r.m. při volitelných aktivitách, kvalifikace, výběr, využití při výuce)
  • výběr učebních materiálů
  • ověření jazykové úrovně studentů a zvyšování motivace k předmětu (mezinárodně platné zkoušky apod.)
 • 3 jednodenní semináře zaměřené na témata:
  • seznámení se se základními technikami, jak motivovat žáky k ústnímu projevu
  • praktické aktivity
  • seznámení se s formátem a požadavky kladenými na uchazeče při mezinárodních zkouškách – ústní část

Cíle projektu:

Projekt si klade za obecný cíl zvýšení prestiže učitelského povolání a upevnění sebevědomí pedagogických pracovníků a zvýšení jejich odborných znalostí a dovedností.

Konkrétními dosažitelnými cíli projektu jsou:

 • zvýšení odborné kvalifikace pedagogických pracovníků a zvýšení jejich zaměstnatelnosti, konkurenceschopnosti a mobility na trhu práce rozšířením jejich odborných dovedností
 • zvýšení sebevědomí při výuce angličtiny pedagogických pracovníků, kteří vyučují angličtinu bez odborné kvalifikace pro výuku cizího jazyka

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Všechny aktivity projektu jsou plně hrazeny z veřejných prostředků.

 

Navigace projektu ZVYŠHRAD:

Projekty ESF | ZVYŠHRAD 2 | Obecné informace o projektu | Fotogalerie