Informace o projektu

Začátek projektu: 

2. 1. 2007

Konec projektu:

31. 5. 2008

 

Projekt je zaměřen na zvýšení metodických znalostí lektorů/učitelů němčiny, francouzštiny nebo španělštiny dalšího vzdělávání dospělých. Cílovou skupinou jsou lektoři/učitelé, kteří se zabývají vzděláváním dospělých a pracují především v nestátních vzdělávacích zařízeních, resp. v soukromých jazykových školách. Na základě dlouhodobých zkušeností našich učitelů moderních jazyků a zkušeností AKCENT IH Prague s pořádáním metodických kurzů pro učitele anglického jazyka, jsme vypracovali projekt, který se obrací na učitele cizích jazyků (kromě angličtiny) , abychom podpořili jejich profesní růst. V rámci projektu vytvoříme nový metodický kurz a uspořádáme 10 metodických kurzů pro cílovou skupinu projektu ze Středočeského kraje.

Cíle projektu:

  • zvýšení metodických znalostí učitelů moderních jazyků dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji
  • vytvoření nového metodického kurzu
  • vytvoření výukových materiálů k novému metodickému kurzu
  • informování odborné veřejnosti o obsahu, průběhu a úspěšnosti projektu na konferenci
  • vytvoření www stránek s informacemi o projektu

Průběh projektu:

Právě úspěšně proběhl první metodický kurz projektu s velmi příjemným ohlasem posluchačů. 4 hodiny metodického semináře probíhaly dopoledne a odpoledne 2 hodiny workshopů.

Cílem semináře bylo nabídnout alternativní formy přístupu k výuce cizích jazyků (němčina, španělština, francouzština), diskuse o těchto výukových formách, výměna názorů a zkušeností, nabídka nových řešení. Každý seminář začínal všeobecným pohledem do problematiky konkrétního jazykového jevu, diskusí a výměnou názorů na různé možnosti prezentace daného jazykového jevu, přičemž cílem bylo vzájemné obohacení se, resp. kritika (klady a zápory) daných možností prezentace jazykových jevů. 

V průběhu semináře byly účastnicím prezentovány zkušenosti naši školy, které byly doplňovány zkušenostmi zúčastněných z jejich vlastní praxe. Závěrem každého semináře byly poznatky shrnuty a účastnicím kurzu byla nabídnuta konkrétní zadání řešení daného jazykového jevu s jeho praktickým provedením. Účastnice řešily konkrétní úkoly. Odpolední workshopy byly zaměřeny na prezentaci konkrétních úkolů z jednotlivých oblastí jazykových jevů.

Na semináři se sešly skvělé dámy, které nejen že odcházely s pocitem, že seminář byl pro ně přínosem a obohacením jejich dosavadní praxe (nové nápady a možnosti přístupu, potvrzení svých vlastních). Jejich zkušenosti byly přínosem i pro nás, protože velkou měrou přispějí  k případné korekci našeho plánu v tom smyslu, že by program mohl být (v případě předchozích bližších znalostí o účastnících) ušitý na míru. Tentokrát se v kurzu sešly i skutečně fundované účastnice se zkušenostmi z praxe ve výuce cizích jazyků jak v soukromém tak ve státním sektoru a bylo co srovnávat.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Projekty ESFInformace o projektuKontaktujte násFotogalerie