Informace o projektu

Začátek projektu

18. 4. 2007

Konec projektu

31. 12. 2007

Projekt je zaměřen na zvýšení metodických a jazykových dovedností učitelů/ek angličtiny 1. stupně. Tato cílová skupina projektu je vybrána záměrně, protože v rámci výzev JPD3 ani OP RLZ nemůže být tato cílová skupina učitelů podpořena z prostředků ESF. V průběhu projektu chceme předat námi nabyté zkušenosti s vedením jazykových kurzů podložené bohatými a dlouholetými zkušenostmi s vedením kurzů pro děti a vedením metodických kurzů pro učitele angličtiny.
V rámci projektu zrealizujeme 4 metodicko-jazykové kurzy v rozsahu 102 hodin pro cílovou skupinu projektu z Prahy.

Cíle projektu

  • zlepšit metodické znalosti a dovednosti učitelů jazyků s ohledem na obecně preferovanou komunikativní metodu
  • připravit účastníky na efektivnější a častější diseminaci svých znalostí 
    (připravit je na vystupování na konferencích, seminářích, psaní do učitelských periodik, atd.)
  • nabídnout účastníkům možnost prověřit si své znalosti v mezinárodním měřítku 
    (volitelná zkouška pro učitele jazyků – The Cambridge TKT)