Šablony pro SŠ – 2017

Pro potřeby výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ“ jsme pro pedagogy akreditovali jazykové a metodické kurzy v různých hodinových dotacích.

teenage school kids

Místo konání

Všechny kurzy budou realizovány v jazykové škole AKCENT IH Prague, Bítovská 3, Praha 4.
V případě většího zájmu z jedné školy nebo několika blízkých škol jsme připraveni kurzy realizovat i v prostorách objednatele-školy. Cena kurzu v místě školy bude navýšena o cestovní náklady lektora v souladu s akreditací.

Úroveň kurzů

Úroveň jazykových kurzů bude stanovena na základě zaslaných přihlášek a výsledků testů.
Výsledek online testu je povinnou součástí přihlášky.

Počet účastníků kurzu 3-10.

Přihlášení do kurzů

Vytiskněte si přihlášku do kurzu: přihláška_sablony_2018
Vyplněnou a podepsanou přihlášku, včetně razítka zaměstnavatele zašlete, prosím, e-mailem na adresu heda.elstnerova@akcent.cz
nebo poštou na adresu AKCENT IH Prague, Bítovská 3, 140 00 Praha 4

Zkoušky

Jazykové kurzy jsou akreditované včetně zkoušky, tzn. je z prostředků výzvy možné hradit i cenu zkoušky.
Účastníci kurzu se v souladu s akreditací hlásí i ke zkoušce na příslušné úrovni, cena zkoušky je obsažena v ceně kurzu.
Každý účastník se musí na zkoušku přihlásit ve stanovených termínech buď prostřednictví on-line přihlášky nebo osobně v zápisové kanceláři školy.

Kontakt

Heda Elstnerová
tel.: 261 109 231, 725 964 570
e-mail: heda.elstnerova@akcent.cz
AKCENT International House Prague
Bítovská 3
140 00  Praha 4

 

Termíny podzimní výuky pro letní kurzy 80 hodin

  • 14.9. 2018 – pátek
    14:00-18:00
  • 15.9.2018 – sobota
    9:00-13:00
  • 21.9.2018 – pátek
    14:00-18:00
  • 22.9.2018 – sobota

 

Jazykové kurzy angličtina
příprava na zkoušku a zkouška Cambridge English
1. pololetí 2018/2019
Hodinová dotace/
jazyková úroveň
Termín Čas Cena v Kč
24 / A2-C1 07.11. – 12.12. St 14:30-17:45 9 580 – 11 580
24 / A2-C1 09.01. – 13.02.2019 St 14:30-17:45 9 580 – 11 580
80 / A2-C2 11.09. – 05.02.2019 Út 14:30-17:45 18 066 – 20 166
80 / A2-C1 21.+22.9., 12.+13.10., 2.+3.11., 30.11. + 1.12., 11.+12.1., 18.+19.1., 26.1. Pá+So 14:00-17:15/9:00-16:30 18 066 – 20 166

 

Metodické kurzy angličtina
1. pololetí 2018/2019

Hodinová dotace/
zaměření
Termín Čas Cena v Kč
16 /
vyučování gramatiky, slovní zásoby, výslovnosti a řečových dovedností při výuce AJ na SŠ
08.-09.09.2018 9:00-16:30 5 036
16 /
vyučování řečových dovedností při výuce AJ na SŠ
05.-06.11.2018 9:00-16:30 5 036
16 /
vyučování gramatiky, slovní zásoby, výslovnosti a řečových dovedností při výuce AJ na SŠ
26.-27.11.2018 9:00-16:30 5 036
16 /
vyučování řečových dovedností při výuce AJ na SŠ
21.-22.01.2019 9:00-16:30 5 036

 

Jazykové kurzy – němčina/příprava na zkoušku a zkouška Goethe Institut 2018/2019
Hodinová dotace / úroveň Termín Čas Cena v Kč
24 / A1-C1 10.09. – 16.10.2018 Po+Út 14:30-16:00 9 080 – 11 580
80 / A1-C1 10.09. – 05.02.2019 Po+Út 14:30-16:00 17 566 – 20 066