Šablony pro MŠ a ZŠ – 2017

Pro potřeby výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ“ jsme pro pedagogy akreditovali jazykové a metodické kurzy v různých hodinových dotacích.

 ořez web

Místo konání

Všechny kurzy budou realizovány v jazykové škole AKCENT IH Prague, Bítovská 3, Praha 4.
V případě většího zájmu z jedné školy nebo několika blízkých škol jsme připraveni kurzy realizovat i v prostorách objednatele-školy. Cena kurzu v místě školy bude navýšena o cestovní náklady lektora v souladu s akreditací.

Úroveň kurzů

Úroveň jazykových kurzů bude stanovena na základě zaslaných přihlášek a výsledků testů.
Výsledek online testu je povinnou součástí přihlášky.

Počet účastníků kurzu 3-12.

Přihlášení do kurzů

Vytiskněte si přihlášku do kurzu:   přihláška_sablony_2018
Vyplněnou a podepsanou přihlášku, včetně razítka zaměstnavatele zašlete, prosím, e-mailem na adresu heda.elstnerova@akcent.cz
nebo poštou na adresu AKCENT IH Prague, Bítovská 3, 140 00  Praha 4

Zkoušky

Jazykové kurzy jsou akreditované včetně zkoušky, tzn. je z prostředků výzvy možné hradit i cenu zkoušky.
Účastníci kurzu se v souladu s akreditací hlásí i ke zkoušce na příslušné úrovni, cena zkoušky je obsažena v ceně kurzu.
Každý účastník se musí na zkoušku přihlásit ve stanovených termínech buď prostřednictví on-line přihlášky nebo osobně v zápisové kanceláři školy.

Kontakt

Heda Elstnerová
tel.: 261 109 231, 725 964 570
e-mail: heda.elstnerova@akcent.cz
AKCENT International House Prague
Bítovská 3
140 00  Praha 4

 

Termíny podzimní výuky pro letní kurzy 80 hodin

 • 14.9. 2018 – pátek
  14:00-18:00
 • 15.9.2018 – sobota
  9:00-13:00
 • 21.9.2018 – pátek
  14:00-18:00
 • 22.9.2018 – sobota
  9:00-13:00

 

Jazykové kurzy
angličtina/příprava na zkoušku a zkouška Cambridge English
1. pololetí 2018/2019
Hodinová dotace/
jazyková úroveň
Termín Čas Cena v Kč
32 / A2-C1 12.09.–31.10.2018 St 14:30-17:45 10 873 – 12 873
60 / A2-C1 11.09.–18.12.2018 Út 14:30-17:45 14 700 – 16 700
60 / A2-C1 21.+22.9., 12.+13.10., 2.+3.11.,
30.11.+1.12., 12.+13.1.
Pá+So 14:00-17:15/9:00-16:30 14 700 – 16 700
80 / A2-C2 11.09.–05.02.2019 Út 14:30-17:45 18 066 – 20 166
80 / A2-C1 21.+22.9., 12.+13.10., 2.+3.11.,
30.11.+1.12., 12.+13.1., 18.+19.1., 26.1.
Pá+So 14:00-17:15/9:00-16:30 18 066 – 20 166

 

Metodické kurzy angličtina
1. pololetí 2018/2019
Hodinová dotace/
zaměření
Termín Čas Cena v Kč
16/
výuka gram., slov. zásoby a výslovn. při výuce AJ na 2.stupni
24.-25.09.2018 9:00-16:30 5 036
16/
výuka řečových dovedností při výuce AJ na 1.stupni
01.-02.10.2018 9:00-16:30 5 036
16/
výuka řečových dovedností při výuce AJ na 2.stupni
22.-23.10.2018 9:00-16:30 5 036
16/
výuka gram., slov. zásoby a výslovn. při výuce AJ na 2.stupni
19.-20.11.2018 9:00-16:30 5 036
16/
výuka řečových dovedností při výuce AJ na 1.stupni
03.-04.12.2018 9:00-16:30 5 036
16/
výuka řečových dovedností při výuce AJ na 2.stupni
10.-11.12.2018 9:00-16:30 5 036

 

Jazykové kurzy
němčina/příprava na zkoušku a zkouška Goethe-Institut
1. poletí 2018/2019
Hodinová dotace/
jazyková úroveň
Termín Čas Cena v Kč
32 / A1-C1 10.09.–30.10.2018 Po+Út  14:30-16:00 10 373 – 12 873
60 / A1-C1 10.09.–18.12.2018 Po+Út  14:30-16:00 14 200 – 16 700
80 / A1-C1 10.09.–05.02.2019 Po+Út  14:30-16:00 17 566 – 20 066