Šablony pro MŠ a ZŠ – 2016

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ

 ořez web

pro potřeby této výzvy jsme pro pedagogy AJ a NJ akreditovali jazykové a metodické kurzy v různých hodinových dotacích (č. akreditace MSMT-25032/2016-1-604).
Kurzy je možné využít pro šablony II/2.1 c), II/2.2 c), II/2.4 c) a II/2.6 c).         

 

Předpokládáme, že pro pedagogy je zajímavé jazykový kurz formálně ukončit zkouškou z AJ nebo NJ, proto jsou všechny jazykové kurzy akreditované včetně zkoušky. Cena kurzů je tedy stanovena včetně zkoušky, kde je uvedeno.

Ceny kurzů včetně zkoušek odpovídají vyhlášené výzvě.

Všechny kurzy budou realizovány v jazykové škole AKCENT IH Prague, Bítovská 3, Praha 4.
V případě většího zájmu z jedné školy nebo několika blízkých škol jsme připraveni kurzy realizovat i v prostorách objednatele-školy. Cena kurzu v místě školy bude navýšena o cestovní náklady lektora v souladu s akreditací.

 

Angličtina – jazykové kurzy

 1. 32 hodinový kurz angličtiny včetně zkoušky Cambridge English

   

  Zaměření: 
  Příprava na zkoušku Cambridge English
  Forma a čas výuky:

  týdenní intenzivní kurz
  9:00-12:15 – oběd – 13:15-14:45

  Termín: 6.2.-19.3.2017 (jarní prázdniny dle termínů MŠMT)
  24.7.-28.7.2017
  31.7.-4.8.2017
  Úroveň: 
  A1-C1
  Závěrečná zkouška: PET-CAE, termíny dle aktuální nabídky AKCENT IH Prague
  Cena: cena: 8.373,- + cena příslušné zkoušky/účastník

   

 2. 60 hodinový kurz angličtiny včetně zkoušky Cambridge English

   

  Zaměření: 
  Příprava na zkoušku Cambridge English
  Forma a čas výuky:

  14 denní intenzivní kurz 
  9:00-12:15 – oběd – 13:15-14:45

  Termín: 10.7. – 21.7.2017 – úrovně A1, A2, B1
  7.8. – 18.8.2017
  – úrovně B2, C
  Úroveň: 
  A1-C1
  Závěrečná zkouška: PET-CAE, termíny dle aktuální nabídky AKCENT IH Prague
  Cena: 12 200,- + cena příslušné zkoušky/účastník

   

 3. 80 hodinový kurz angličtiny včetně zkoušky Cambridge English

   

  Zaměření: 
  Příprava na zkoušku Cambridge English
   

  14 denní intenzivní kurz (60 hodin) + 2x pá+so (5+5 hodin)
  9:00-12:15 – oběd – 13:15-14:45

  Termín: intenzivní: 10.7. – 21.7.2017 nebo 7.8. – 18.8.2017
  + 15.-16.9., 22.- 23.9.2017
  Úroveň: 
  A1-C1
  Závěrečná zkouška: PET-CAE, termíny dle aktuální nabídky AKCENT IH Prague
  Cena: 15.566,- + cena příslušné zkoušky/účastník

   

Úroveň jazykových kurzů bude stanovena na základě zaslaných přihlášek a výsledků testů.
Výsledek testu z www.akcent.cz je povinnou součástí přihlášky.

Počet účastníků kurzu 3-6.

Kurzy jsou akreditované včetně zkoušky, tzn. je z prostředků výzvy možné hradit i cenu zkoušky. Účastníci kurzu se v souladu s akreditací automaticky hlásí i ke zkoušce na příslušné úrovni a tuto zkoušku hradí.

Ceny zkoušek:
Cambridge English:
Key (KET)
Cambridge English:
Preliminary (PET)
Cambridge English:
First (FCE)
Cambridge English:
Advanced (CAE)
2 500,- 2 700,- 4 300,- 4 500,-

 

Angličtina – metodické kurzy 16 hodin

 

název kurzu termín čas cena popis
Efektivní výuka řečových dovedností v angličtině pro žáky 1. stupně ZŠ 23.+24.2.2017
11.+12.5.2017
9:00-12:15
oběd
13:15-16:30
5.036,-/účastník zde
Vyučování gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti v hodinách angličtiny na 2. stupni ZŠ 15.+16.5.2017 9:00-12:15
oběd
13:15-16:30
5.036,-/účastník zde
Vyučování řečových dovedností při výuce angličtiny na 2. stupni ZŠ 27.+28.2.2017
5.+6.6.2017
9:00-12:15
oběd
13:15-16:30
5.036,-/účastník zde

 

Němčina – jazykové kurzy

   1. týdenní intenzivní kurz NJ (A2-C1) a příprava na zkoušku Goethe Institutu včetně zkoušky (hrazen je pouze 1 pokus o zkoušku) – 32 hodin
    Termín:
    6.-10.2.2017
    léto 2017
    cena: 8.373,- + cena příslušné zkoušky/účastník

     

   2. intenzivní kurz němčiny pro úrovně A1-C1 včetně zkoušky Goethe Institutu (hrazen je pouze 1 pokus o zkoušku) – 60 hodin
    Termín: léto 2017
    cena: 12 200,- + cena příslušné zkoušky/účastník

     

   3. kurz němčiny pro úrovně A1-C1 včetně zkoušky Goethe Institutu (hrazen je pouze 1 pokus o zkoušku) – 80 hodin
    Termín: léto 2017
    cena: 15.566,- + cena příslušné zkoušky/účastník

Ceny zkoušek Goethe Institutu:

Goethe-Zertifikat A1 Goethe-Zertifikat A2 Goethe-Zertifikat B1 Goethe-Zerifikat B2 Goethe-Zertifikat C1
2 000,- 2 200,- 3 500,- 4 000,- 4 500,-

 

Španělština – jazykové kurzy

   1. intenzivní kurz španělštiny pro úrovně A1-C1 – 60 hodin
    Termín: 10.-21.7.2017
    cena: 12 200,-

Francouzština – jazykové kurzy

   1. intenzivní kurz francouzštiny pro úrovně A1-C1 – 60 hodin
    Termín: 10.-21.7.2017
    cena: 12 200,-

 

 

Přihlášení do kurzů

Vytiskněte si přihlášku do kurzu: přihláška_sablony_2016-2017

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, včetně razítka zaměstnavatele zašlet, prosím, e-mailem na adresu heda.elstnerova@akcent.cz
nebo poštou na adresu AKCENT IH Prague, Bítovská 3, 140 00  Praha 4