Šablony pro MŠ a ZŠ – 2017

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ

 ořez web

pro potřeby této výzvy jsme pro pedagogy AJ a NJ akreditovali jazykové a metodické kurzy v různých hodinových dotacích (č. akreditace MSMT-25032/2016-1-604).
Kurzy je možné využít pro šablony II/2.1 c), II/2.2 c), II/2.4 c) a II/2.6 c).         

 

Předpokládáme, že pro pedagogy je zajímavé jazykový kurz formálně ukončit zkouškou z AJ nebo NJ, proto jsou všechny jazykové kurzy akreditované včetně zkoušky. Cena kurzů je tedy stanovena včetně zkoušky, kde je uvedeno.

Ceny kurzů včetně zkoušek odpovídají vyhlášené výzvě.

Všechny kurzy budou realizovány v jazykové škole AKCENT IH Prague, Bítovská 3, Praha 4.
V případě většího zájmu z jedné školy nebo několika blízkých škol jsme připraveni kurzy realizovat i v prostorách objednatele-školy. Cena kurzu v místě školy bude navýšena o cestovní náklady lektora v souladu s akreditací.

 

Angličtina – jazykové kurzy

Vstupní test angličtina

 1. 32 hodinový kurz angličtiny včetně zkoušky Cambridge English
  (Týdenní int. kurz AJ na úrovni xxx s přípravou a zkouškou xxx)

  Zaměření: 
  Příprava na zkoušku Cambridge English
  Forma a čas výuky:

  týdenní intenzivní kurz
  9:00-12:15 – oběd – 13:15-14:45

  Termín: 24.7.-28.7.2017
  31.7.-4.8.2017
  Úroveň: 
  B2-C1
  Závěrečná zkouška: FCE-CAE, termíny dle aktuální nabídky AKCENT IH Prague
  Cena: 10 873 – 12 873 podle úrovně a typu zkoušky

   

 2. 60 hodinový kurz angličtiny včetně zkoušky Cambridge English
  (Intenzivní kurz AJ na úrovni xxx s přípravou a zkouškou xxx)

  Zaměření: 
  Příprava na zkoušku Cambridge English
  Forma a čas výuky:

  14 denní intenzivní kurz 
  9:00-12:15 – oběd – 13:15-14:45

  Termín: 14 denní intenzivní
  10.7. – 21.7.2017
  7.8. – 18.8.2017
  part time:
  15.9. 2017 – 13.1.2018 (5x pá+so 6+6 hodin)
  15.+16.9., 13.+14.10., 10.+11.11., 8.+9.12. (9:00-16:15)
  Úroveň: 
  A1-C1
  Závěrečná zkouška: PET-CAE, termíny dle aktuální nabídky AKCENT IH Prague
  Cena: 14 700 – 16 700 podle úrovně a typu zkoušky 

   

 3. 80 hodinový kurz angličtiny včetně zkoušky Cambridge English
  (Kurz AJ na úrovni xxx s přípravou a zkouškou
  xxx)

  Zaměření: 
  Příprava na zkoušku Cambridge English
   

  14 denní intenzivní kurz (60 hodin) + 2x pá+so (5+5 hodin)
  9:00-12:15 – oběd – 13:15-14:45

  Termín: 14 denní intenzivní (60 hodin) + 2x pá+so (5+5 hodin):
  10.7. – 21.7.2017 nebo 7.8. – 18.8.2017
  + 15.-16.9., 22.- 23.9.2017
  part time: 15.9. 2017 – 13.1.2018 (5x pá+so 8+8 hodin)
  15.+16.9., 13.+14.10., 10.+11.11., 8.+9.12., 12.+13.1. (9:00-16:15)
  Úroveň: 
  A1-C1
  Závěrečná zkouška: PET-CAE, termíny dle aktuální nabídky AKCENT IH Prague
  Cena: 18 066 – 20 066 podle úrovně a typu zkoušky

   

Úroveň jazykových kurzů bude stanovena na základě zaslaných přihlášek a výsledků testů.
Výsledek testu z www.akcent.cz je povinnou součástí přihlášky.

Počet účastníků kurzu 3-6.

Kurzy jsou akreditované včetně zkoušky, tzn. je z prostředků výzvy možné hradit i cenu zkoušky. Účastníci kurzu se v souladu s akreditací automaticky hlásí i ke zkoušce na příslušné úrovni a tuto zkoušku hradí.

Angličtina – metodické kurzy 16 hodin

název kurzu termín čas cena popis
Metodický kurz – výuka řečových dovednosti při výuce AJ na 1.stupni 11.+12.5.2017
9:00-12:15
oběd
13:15-16:30
5.036,-/účastník zde
Metodický kurz – výuka řečových dovednosti při výuce AJ na 2.stupni 15.+16.5.2017 9:00-12:15
oběd
13:15-16:30
5.036,-/účastník zde
Metod. kurz – výuka gram., slov. zásoby a výslovn. při výuce AJ – 2.stup. 27.+28.2.2017
5.+6.6.2017
9:00-12:15
oběd
13:15-16:30
5.036,-/účastník zde

 

Němčina – jazykové kurzy

Vstupní test němčina

 1. 32 hodinový kurz němčiny včetně zkoušky Goethe Institutu
  (Týdenní int. kurz NJ na úrovni xxx s přípravou a zk. Goethe Zertifikat xxx)
  Zaměření: 
  Příprava na zkoušku Goethe Institutu
   

  14 denní intenzivní kurz (60 hodin)
  9:00-12:15 – oběd – 13:15-14:45

  Termín: intenzivní:
  a) 10. – 14.7.2017
  b) 17. – 21.7.2017
  c) 21.8. – 25.8.2017

  Úroveň: 
  A1-C1
  Závěrečná zkouška: Goethe Zertifikat A1 – C1 termíny dle aktuální nabídky AKCENT IH Prague
  Cena: 10 373 – 12 873 podle úrovně a typu zkoušky

   

 2. 60 hodinový kurz němčiny včetně zkoušky Goethe Institutu
  (Intenzivní kurz NJ na úrovni xxx s přípravou a zk. Goethe Zertifikat xxx)

  Zaměření: 
  Příprava na zkoušku Goethe Institutu
   

  14 denní intenzivní kurz (60 hodin)
  9:00-12:15 – oběd – 13:15-14:45

  Termín: intenzivní: 10. – 21.7.2017 
  Úroveň: 
  A1-C1
  Závěrečná zkouška: Goethe Zertifikat A1 – C1 termíny dle aktuální nabídky AKCENT IH Prague
  Cena: 14 200 – 16 700 podle úrovně a typu zkoušky 

   

 3. 80 hodinový kurz němčiny včetně zkoušky Goethe Institutu
  (Kurz NJ na úrovni xxx s přípravou a zkouškou Goethe Zertifikat xxx

  Zaměření: 
  Příprava na zkoušku Goethe Institutu
   

  14 denní intenzivní kurz (60 hodin) + 2x pá+so (5+5 hodin)
  9:00-12:15 – oběd – 13:15-14:45

  Termín: intenzivní: 10. – 21.7.2017 + 2x pá+so (zářijový termín bude upřesněn v kurzu)
  Úroveň: 
  A1-C1
  Závěrečná zkouška: Goethe Zertifikat A1 – C1 termíny dle aktuální nabídky AKCENT IH Prague
  Cena: 17 566 – 20 066 podle úrovně a typu zkoušky

 

Španělština – jazykové kurzy

   1. intenzivní kurz španělštiny pro úrovně A1-C1 – 60 hodin
    Termín: 10.-21.7.2017
    cena: 12 200,-

Francouzština – jazykové kurzy

   1. intenzivní kurz francouzštiny pro úrovně A1-C1 – 60 hodin
    Termín: 10.-21.7.2017
    cena: 12 200,-

 

 

Přihlášení do kurzů

Vytiskněte si přihlášku do kurzu: přihláška_sablony_2017-2018

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, včetně razítka zaměstnavatele zašlet, prosím, e-mailem na adresu heda.elstnerova@akcent.cz
nebo poštou na adresu AKCENT IH Prague, Bítovská 3, 140 00  Praha 4