Šablony pro MŠ a ZŠ – 2017

Pro potřeby výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ“ jsme pro pedagogy akreditovali jazykové a metodické kurzy v různých hodinových dotacích.

 ořez web

Místo konání

Všechny kurzy budou realizovány v jazykové škole AKCENT IH Prague, Bítovská 3, Praha 4.
V případě většího zájmu z jedné školy nebo několika blízkých škol jsme připraveni kurzy realizovat i v prostorách objednatele-školy. Cena kurzu v místě školy bude navýšena o cestovní náklady lektora v souladu s akreditací.

Úroveň kurzů

Úroveň jazykových kurzů bude stanovena na základě zaslaných přihlášek a výsledků testů.
Výsledek online testu je povinnou součástí přihlášky.

Počet účastníků kurzu 3-10.

Přihlášení do kurzů

Vytiskněte si přihlášku do kurzu:   přihláška_sablony_2018
Vyplněnou a podepsanou přihlášku, včetně razítka zaměstnavatele zašlete, prosím, e-mailem na adresu heda.elstnerova@akcent.cz
nebo poštou na adresu AKCENT IH Prague, Bítovská 3, 140 00  Praha 4

Zkoušky

Jazykové kurzy jsou akreditované včetně zkoušky, tzn. je z prostředků výzvy možné hradit i cenu zkoušky.
Účastníci kurzu se v souladu s akreditací hlásí i ke zkoušce na příslušné úrovni, cena zkoušky je obsažena v ceně kurzu.
Každý účastník se musí na zkoušku přihlásit ve stanovených termínech buď prostřednictví on-line přihlášky nebo osobně v zápisové kanceláři školy.

Kontakt

Heda Elstnerová
tel.: 261 109 231, 725 964 570
e-mail: heda.elstnerova@akcent.cz
AKCENT International House Prague
Bítovská 3
140 00  Praha 4

 

Jazykové kurzy – angličtina/příprava na zkoušku
a zkouška Cambridge English 2017/2018
Hodinová dotace/
jazyková úroveň
Termín Čas Cena v Kč
32 / A2-C1 09.07.-13.07. 9:00-12:15, 13:15-14:45 10 873 – 12 873
32 / A2-C1 30.07.-03.08. 9:00-12:15, 13:15-14:45 10 873 – 12 873
32 / A2-C1 20.08.-24.08. 9:00-12:15, 13:15-14:45 10 873 – 12 873
60  / A2-C1 16.07. – 27.07. 9:00-12:15, 13:15-14:45 14 700 – 16 700
60 / A2-C1 30.07. – 10.08. 9:00-12:15, 13:15-14:45 14 700 – 16 700
60 / A2-C1 13.08. – 24.08. 9:00-12:15, 13:15-14:45 14 700 – 16 700
80 / A2-C2 16.07. – 27.07.
+ 14.-15.09, 21.-22.09
9:00-12:15, 13:15-14:45 18 066 – 20 166
80 / A2-C1 30.07. – 10.08.
+ 14.-15.09, 21.-22.09
9:00-12:15, 13:15-14:45 18 066 – 20 066
80 / A2-C1 13.08. – 24.08.
+ 14.-15.09, 21.-22.09
9:00-12:15, 13:15-14:45 18 066 – 20 066

 

 

Jazykové kurzy – angličtina/příprava na zkoušku
a zkouška Cambridge English 2018/2019
Hodinová dotace/
jazyková úroveň
Termín Čas Cena v Kč
32 / A2-C1 12.09. – 31.10.2018 St 14:30-17:45 10 873 – 12 873
60 / A2-C1 11.09. – 18.12.2018 Út 14:30-17:45 14 700 – 16 700
60 / A2-C1 21.+22.9., 12.+13.10., 2.+3.11., 30.11.+1.12., 12.+13.1. Pá+So 14:00-17:15/9:00-16:30 14 700 – 16 700
80 / A2-C2 11.09. – 05.02.2019 Út 14:30-17:45 18 066 – 20 166
80 / A2-C1 21.+22.9., 12.+13.10., 2.+3.11., 30.11. + 1.12., 12.+13.1., 18.+19.1., 26.1. Pá+So 14:00-17:15/9:00-16:30 18 066 – 20 166

 

Metodické kurzy – angličtina 2017/2018
Hodinová dotace / Název kurzu Termín Čas Cena v Kč
16 / Vyučování gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti v hodinách angličtiny na 2. stupni ZŠ 14.05.-15.05. 9:00-12:15, 13:15-16:30 5 036
16 / Vyučování řečových dovedností při výuce angličtiny na 2. stupni ZŠ 04.06.-05.06. 9:00-12:15, 13:15-16:30 5 036
32 / Vyučování gramatiky, slovní zásoby, výslovnosti a řečových dovedností při výuce angličtiny na 1. a 2. stupni ZŠ 09.07.-13.07. 9:00-12:15, 13:15-14:45/16:30 8 373

 

Jazykové kurzy – němčina/příprava na zkoušku a zkouška Goethe-Institut 2017/2018
Hodinová dotace / úroveň Termín Čas Cena v Kč
32 / A1-C1 09.07.-13.07. 9:00-12:15, 13:15-14:45 10 373 – 12 873
60 / A1-C1 09.07.-19.07. 9:00-12:15, 13:15-14:45 14 200 – 16 700
80 / A1-C1 09.07.-19.07.
+ 2x pátek a sobota v září 2018
9:00-12:15, 13:15-14:45 17 566 – 20 066

 

Jazykové kurzy – němčina/příprava na zkoušku a zkouška Goethe-Institut 2018/2019
Hodinová dotace / úroveň Termín Čas Cena v Kč
32 / A1-C1 10.09. – 30.10.2018 Po+Út  14:30-16:00 10 373 – 12 873
60 / A1-C1 10.09. – 18.12.2018 Po+Út  14:30-16:00 14 200 – 16 700
80 / A1-C1 10.09. – 05.02.2019 Po+Út  14:30-16:00 17 566 – 20 066