Informace o projektu

Rozšíření didaktických znalostí učitelů anglického jazyka

Začátek projektu: 1. listopadu 2006
Konec projektu: 27. června 2007

Obsah projektu

 

Realizace 17 intenzivních přípravných metodických kurzů TKT. Kurz i zkouška jsou akreditovány MŠMT pod číslem: 21 104/05-25-184. Přípravný kurz bude plně hrazen z veřejných prostředků. V případě zájmu o složení mezinárodní zkoušky TKT musí účastník, popř. jeho zaměstnavatel uhradit 3.500 Kč. Složení mezinárodní zkoušky není podmínkou absolvování metodického kurzu. 
Všichni účastníci se 100% docházkou obdrží osvědčení o absolvování přípravného didaktického kurzu TKT.

Cíle projektu

  • zvýšení didaktických znalostí učitelů anglického jazyka
  • usnadnění čtení v odborné literatuře a doplňkových učebních materiálech existujících pouze v anglickém jazyce
  • celkové zlepšení jazykové úrovně a získání sebedůvěry ve sdílení nabytých znalostí s kolegy i v zahraničí
  • zkvalitnění výuky anglického jazyka na školách
  • zvýšení prestiže učitelů anglického jazyka ve školství.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.