Angličtina na ZŠ (Start Right Programme)

Učit se cizí jazyk není snadné. Je proto důležité začít ve správnou dobu a správným způsobem.

Věříme, že jazykové kurzy angličtiny v rámci projektu „Start Right Programme“, který připravila jazyková škola AKCENT IH Prague, jsou právě takovým správným začátkem. Tento program je určen dětem prvních a druhých tříd. Jazykové hodiny angličtiny probíhají během dopoledne v základní škole s kvalifikovanými zahraničními lektory anglického jazyka. Při výuce si děti hrají, baví se a učí se v cizím jazyce komunikovat.

To, že jim umožníte začít v tomto raném věku bude pro ně nepochybně výhodou. Budou mít nejen širší slovní zásobu, ale budou především schopny jednoduchým způsobem komunikovat, což pro ně bude bezesporu výhodou i v pozdější době, kdy se začnou hlouběji zabývat gramatikou a strukturou jazyka jako takovou.

Protože hodiny angličtiny probíhají během dopoledne v rámci výuky ve škole, děti se lépe soustředí a snadněji se učí. Pokud děti po celodenní práci ve škole navštěvují odpolední jazykové kurzy, na které musí obvykle dojíždět jinam, jsou často unavené a výuka je proto méně efektivní.

Jazyková škola AKCENT International House Prague věří, že výuka angličtiny má probíhat pomocí her a komunikativních aktivit a že je třeba, aby děti učení jazyka bavilo, protože děti ke komunikaci v cizím jazyce potřebují především motivaci. Vyučovací metody našich učitelů a materiály používané při výuce jsou plně v souladu s těmito principy.

Umožněte svým dětem správný začátek studia angličtiny účastí v kurzu „Start Right Programme“.

picture

Vlasta Šterclová, Jana Netíková, Veronika Němcová
telefon: +420 261 261 638 / 675
fax:
+420 261 261 880
e-mail:
akcent@akcent.cz