Kids‘ Club

Základní informace o programu

Kids‘ Club je pořádán od března 2001, a to vždy s velice příznivým ohlasem jak ze strany dětí, tak jejich rodičů. V tomto školním roce budeme Kid’s Club pořádat opět jednou za měsíc v pátek od 15.00 do 17.00. V letošním roce bychom se chtěli zaměřit na starší děti než v minulosti, bude tedy určený pro věkovou skupinu 8-13 let.

Jeho cílem je především rozvoj komunikačních dovedností, a také, kromě jiného, procvičování a rozšíření slovní zásoby a jazykových dovedností v okruzích, které jsou zahrnuty v Cambridgeských zkouškách YLE.

Typy činností volíme tak, aby byly pro tuto věkovou skupinu atraktivní, jako např. práce s počítačem a internetem, sportovní odpoledne, populární hudba a tanec, kvízy apod.

Kids‘ Club ENGLISH
Datum Registrace Čas Téma Místo Cena
           

Angličtina pro děti probíhá:

  • Praha 4, Bítovská 3  Mapa extern-ico

Pro více informací o angličtině pro děti kontaktujte zápisovou kancelář jazykové školy:

skola-minVlasta Šterclová, Jana Netíková, Veronika Němcová

 

telefon: +420 261 261 638 / 675
fax: +420 261 261 880
e-mail: akcent@akcent.cz