Angličtina pro děti

Jak se děti učí

Naučit se dobře cizí jazyk trvá mnoho let a je k tomu zapotřebí velké motivace. U nás ve škole věříme, že zkušenosti, které získají děti studiem jazyka v kurzech angličtina pro děti a mládež, ovlivní jejich vztah k němu po zbytek života. Pokud to budou zkušenosti příjemné a motivující, budou se děti učit angličtinu s nadšením a budou se snažit své znalosti rozšiřovat.

Snažíme se proto dětem dávat mnoho příležitostí k objevování jazyka a rozšiřování jeho znalosti jak ve třídě, tak mimo školu. Chceme, aby samy zjistily, že jazyk je mnohem více než jen obsah učebnice, že je spojený s každodenní činností a má na ni vliv.

Proto pro děti, kromě pravidelné výuky v kurzech angličtina pro děti a mládež, připravujeme také řadu dalších aktivit, jako jsou soutěže, jednodenní výlety, prázdninový program a klub. Mají u nás také k dispozici knížky odpovídající jejich věku a úrovni.

Aktuální nabídka kurzů angličtina pro děti a mládež:

 

Letní semestr 2017/2018

 

Online přihláška

Online poptávka na kurz


Upozornění

bez vyplnění vstupního testu není přihláška považována za závaznou

*) Označená pole musí být vyplněna.

Váš kurz
Osobní informace

*


marketa-zuskova

Markéta Zusková
Vedoucí sekce kurzů angličtina pro děti
a mládež
tel.: 261 109 258
e-mail:
marketa.zuskova@akcent.cz
 

V kurzech angličtina pro děti a mládež

  • věříme v rozmanitost a osobní kontakt
  • hrajeme si, používáme počítače, video a hry
  • používáme učebnice specifické dle věku a znalostí
  • klademe důraz na komunikaci
  • testujeme čtení, psaní, poslech, mluvení
  • připravujeme na zkoušky Cambridge English YLE – angličtina pro děti a mládež
  • zaměstnáváme kvalifikovaný tým zahraničních a českých učitelů